Dřevěné příhradové vazníky

Příhradový vazník je rovinná prutová soustava dřevěných přířezů spojovaná ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Protože jsou jednotlivé pruty namáhány převážně osovými silami, můžeme efektivně využít materiál a tím snížit cenu výsledné konstrukce.


Materiál

Pro výrobu dřevěných vazníků se nejčastěji používá jehličnaté řezivo tloušťky 50 mm. Pro velká rozpětí se navrhují vazníky tloušťek 60 až 80 mm. Šířka profilů se pohybuje v rozmezí 80 až 240 mm.

    Jako spojovací prostředky slouží styčníkové desky s prolisovanými trny vyrobené z žárově pozinkované oceli tloušťky 1,0 nebo 1,5 mm. Do agresivního prostředí se navrhují desky z nerezové oceli. Tyto desky působí jako skupina hřebíků a zároveň jako styčníkový plech. Všeobecně se pro tuto technologii používá název „Gang-Nail“.

Projektová příprava

Statický návrh a výrobní dokumentace se zpracovává za pomoci programu MII2020 firmy Mitek. Pro výpočet se používá platná norma ČSN EN 1991-1-1 a k ní příslušné normy zatížení. Pro správný návrh konstrukce je potřeba znát mimo jiné místo stavby a skladbu střešního pláště.

Výroba

Podle výrobní dokumentace se nařežou jednotlivé dřevěné prvky (horní pás, dolní pás, diagonály). Tato činnost se provádí na automatické pile. Dále je na pracovních stolcích sestaven výsledný tvar vazníku a na spoje jsou položeny styčníkové desky.Ty jsou do dřevěných prvků zatlačeny hydraulickým lisem z obou stran.

Montáž

Montáž se provádí za pomoci jeřábu, s menšími vazníky lze manipulovat ručně. Celková doba montáže je ve srovnání s klasickou tesařskou konstrukcí přibližně poloviční.

Výhody

  • nízká spotřeba materiálu = cenová výhodnost
  • rychlá a snadná montáž, možnost montáže i v zimním období
  • vazník tvoří nosnou konstrukci pro zavěšení podhledu – odpadá nutnost zřízení stropu
  • lze zastřešit i velice složitý půdorys